Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
Trần Hữu Vỹ

Giám đốc Trung tâm Green Việt

Trần Hữu Vỹ© Trần Hữu Vỹ

Trần Hữu Vỹ

Anh tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Sinh - Môi trường; và có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Sinh thái học của trường Đại học Đà Nẵng. Anh có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Anh từng là Trưởng nhóm nghiên cứu thực địa của dự án bảo tồn Voọc chà vá chân xám tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai trong khuôn khổ Dự án bảo tồn Thú linh trưởng Miền Trung - Tây Nguyên của Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) (2006-2011) và là Sáng lập viên nhóm từ thiện Hand-in-Hand và CLB yêu thiên nhiên & môi trường thành phố Đà Nẵng. Năm 2012, anh sáng lập Green Việt và giữ vai trò Giám đốc điều hành. Anh cũng là một thành viên của Mạng lưới Biến đổi khí hậu miền Trung, Việt Nam.