Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Gute Aussichten 2021

“Viễn cảnh xán lạn – Nhiếp ảnh Đức trẻ” là một dự án do Josefine Raab và Stefan Becht khởi xướng năm 2004 nhằm mục đích hỗ trợ những nhiếp ảnh gia trẻ tài năng. Vào năm 2021, “Viễn cảnh xán lạn” - một thương hiệu lâu đời ở Đức đã có hơn 160 cuộc triển lãm trên toàn thế giới, nhiều ấn phẩm, dịch vụ kỹ thuật số và vô số bài báo trên TV, radio, web.

www.guteaussichten.org

Các tác phẩm được chọn