Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Manzi exhibition space© Lê Phi Long

Tài trợ bởi viện Goethe
Các chương trình

Triển lãm, biểu diễn âm nhạc, biểu diễn và thảo luận là những sự kiện sẽ tạo ra một môi trường mang đến cho nghệ sĩ không gian mới và thời gian. Giống như một studio mở, Manzi Art Space sẽ giúp cho nghệ thuật ở Hà Nội có thêm không gian để phát triển.

Manzi Exhibition Space

2022


2021


2020


2019