Các tác giả E-G

Fiction Books © Goethe-Institut London

Die unendliche Geschichte © amazon.de Chuyện dài bất tận

Nguyên bản tiếng Đức: Die unendliche Geschichte
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Công ty Truyền thông Nhã Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 13x20,5 cm, 548 trang
 

Momo © amazon.de MOMO

Nguyên bản tiếng Đức: MOMO
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Công ty Truyền thông Nhã Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 13x20,5 cm, 346 trang

Thông tin về tác giả

Michael Ende trên Wikipedia

Homo Faber © amazon.de Homo faber

Nguyên bản tiếng Đức: Homo Faber
Dịch giả: Hoàng Hữu Phê, Đặng Hồng Trung
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Tác phẩm mới
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 13x19 cm, 308 trang

Thông tin thêm về tác giả

Max Frisch trên Wikipedia

​Trả thù

Sách song ngữ Đức - Việt
Nguyên bản tiếng Đức: Kriemhild
Dịch giả: Phạm Khắc Toàn
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 13x18 cm, 315 trang

Thông tin thêm về tác giả

Max Frisch trên Wikipedia

FAUST. J. W. Goethe © Google Play Faust

Nguyên bản tiếng Đức: Faust
Dịch giả: Quang Chiến (Nguyễn Quang Phục)
Dịch từ ngôn ngữ: Đức 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 15x21 cm, 752 trang
 

Faust 1 und 2 © amazon.de Faust I và Faust II

Nguyên bản tiếng Đức: Faust
Dịch giả: Đỗ Ngoạn, Thế Lữ
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc tế
Năm xuất bản: 1976, 1995
 

Die Leiden des jungen Werthers © amazon.de Nỗi đau của chàng Vecte

Nguyên bản tiếng Đức: Die Leiden des jungen Werthers
Dịch giả: Quang Chiến (Nguyễn Quang Phục)
Dịch từ ngôn ngữ: Đức 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1982, 1989, 1999

Về nghệ thuật và văn học

Nguyên bản tiếng Đức: Über Kunst und Literatur
Dịch giả: Nguyễn Tri Nguyên
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 13x19 cm, 332 trang

Thông tin thêm về tác giả

Johann Wolfgang von Goethe trên Wikipedia

Die Blechtrommel © amazon.de Cái trống thiếc 

Nguyên bản tiếng Đức: Die Blechtrommel 
Dịch giả: Dương Tường
Dịch từ ngôn ngữ: tiếng Anh (bản dịch của Ralph Manhe) 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn 
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 15x21 cm, 968 trang
 

Im Krebsgang © amazon.de Bò ngang

Nguyên bản tiếng Đức: Im Krebsgang
Dịch giả: Anh Thư
Dịch từ ngôn ngữ: 
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ 
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 13x19 cm, 275 trang

Thông tin thêm về tác giả

Günter Grass trên Wikipedia

Truyện cổ Grimm

Nguyên bản tiếng Đức: Kinder- und Hausmärchen
Dịch giả: Lương Văn Hồng
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ, TP HCM
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 13x19 cm, 186 trang

Chàng thợ săn tài giỏi

Nguyên bản tiếng Đức: Märchen der Brüder Grimm
Dịch giả: Quang Chiến
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 13x19 cm, 83 trang

Ngọn núi rồng

Nguyên bản tiếng Đức: Märchen der Brüder Grimm
Dịch giả: Đức Phú
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 13x19 cm, 60 trang

Truyện cổ Grim

Nguyên bản tiếng Đức: Märchen der Brüder Grimm
Dịch giả: Lương Văn Hồng
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Kim Đồng
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 13x19 cm, 659 trang, với các bức tranh minh họa của Otto Ubbelohde

Truyện cổ Grim

Nguyên bản tiếng Đức: Märchen der Brüder Grimm
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Dịch giả: Hữu Ngọc
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2007 (tái bản) 
Khổ sách: 15,5x24 cm, 492 trang

Thông tin thêm về tác giả

Jacob và Wilhelm Grimm trên Wikipedia