Các tác giả R-S

Fiction Books © Goethe-Institut London

Der schwarze Obelisk © amazon.de Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh

Tiêu đề tiếng Đức Titel: DER SCHWARZE OBELISK
Dịch giả: Vũ Kim Thư
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hậu Giang, 1990; Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM, 2001; Nhà xuất bản Văn học, 2004
 

Der Himmel kennt keine Günstlinge © amazon.de Bản du ca cuối cùng

Tiêu đề tiếng Đức Titel: GEBORGTES LEBEN/DER HIMMEL KENNT KEINE GÜNSTLINGE
Dịch giả: Vũ Kim Thư
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 13x19 cm, 479 Seiten
 

Im Westen nichts Neues © amazon.de Phía tây không có gì lạ

Tiêu đề tiếng Đức Titel: IM WESTEN NICHTS NEUES
Dịch giả: Lê Huy
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 13x19 cm, 343 Seiten
 

Zeit zu leben und Zeit zu sterben © amazon.de Một thời để yêu và một thời để chết (Dịch lần 1)

Tiêu đề tiếng Đức Titel: ZEIT ZU LEBEN UND ZEIT ZU STERBEN
Dịch giả: Cô Liêu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 13x19 cm, 457 Seiten
 

Zeit zu leben und Zeit zu sterben © amazon.de Thời gian để sống và thời gian để chết (DỊCH LẦN 2)

Tiêu đề tiếng Đức Titel: ZEIT ZU LEBEN UND ZEIT ZU STERBEN
Dịch giả: Lê Phát
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 13x19 cm, 573 Seiten
 

Arc de Triomphe © amazon.de Khải Hoàn môn

Tiêu đề tiếng Đức Titel: ARC DE TRIOMPHE
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 13x19 cm, 671 Seiten
 

Schatten im Paradies © amazon.de Bóng tối thiên đường

Tiêu đề tiếng Đức Titel: SCHATTEN IM PARADIES
Dịch giả: Tô Hoàng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 13x19 cm, 485 Seiten
 

Die Nacht von Lissabon © amazon.de Đêm Lisbon

Tiêu đề tiếng Đức Titel: DIE NACHT VON LISSABON
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: N/A
Khổ sách: N/A
 

Das gelobte Land © amazon.de Miền đất hứa

Tiêu đề tiếng Đức Titel: DAS GELOBTE LAND
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: N/A
Năm xuất bản: N/A
Khổ sách: N/A

Thông tin về tác giả

Erich Maria Remarque trên Wikipedia

Die Räuber © amazon.de Die Räuber

Tiêu đề tiếng Đức Titel: DIE RÄUBER
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: N/A
Năm xuất bản: N/A
Khổ sách: N/A
 

Kabale und Liebe © amazon.de Kabale und Liebe

Tiêu đề tiếng Đức Titel: KABALE UND LIEBE
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: N/A
Năm xuất bản: N/A
Khổ sách: N/A

Thông tin về tác giả

Friedrich Schiller bei Wikipedia

Der Vorleser © amazon.de Người đọc

Originaler Titel: DER VORLESER
Dịch giả: Lê Quang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2007
Bản dịch được tài trợ bởi viện Goethe Hà Nội.  

Thông tin thêm về tác giả

Bernhard Schlink trên Wikipedia

Das siebte Kreuz © amazon.de Cây thập tự thứ bảy

Originaler Titel: DAS SIEBTE KREUZ
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1959
 

Die Toten bleiben jung © amazon.de Những người chết còn trẻ mãi

Originaler Titel: DIE TOTEN BLEIBEN JUNG
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 1963

Thông tin thêm về tác giả

Anna Seghers trên Wikipedia

Ole Bienkopp © amazon.de Ô-lê Biên-kốp

Originaler Titel: OLE BIENKOPP
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tác phẩm mới
Năm xuất bản: 1979
 

Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas © amazon.de Họa mi xanh

Originaler Titel: DIE BLAUE NACHTIGALL (ODER DER ANFANG VON ETWAS)
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tác phẩm mới
Năm xuất bản: 1979

Thông tin về tác giả

Erwin Strittmatter trên Wikipedia

Die Taube © amazon.de Chỉ tại con chim bồ câu

Originaler Titel: DIE TAUBE
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 13x19 cm, 100 Seiten
 

Das Parfum Die Geschichte eines Mörders © amazon.de Mùi hương – câu chuyện của một kẻ giết người

Originaler Titel: DAS PARFÜM: DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản: Công ty sách Nhã Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 14x20,5 cm, 348 Seiten

thông tin về tác giả

Patrick Süskind trên Wikipedia