Về dự án

Vị hạt táo © Viện Goethe Hà Nội

Sách tiếng Đức được dịch ra tiếng Việt

Dự án phi lợi nhuận này cung cấp thông tin sơ bộ về các tác giả và tác phẩm tiếng Đức đã được dịch ra tiếng Việt, chia làm hai lĩnh vực: văn chương và các khoa học  (bao gồm: triết học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn).

Mỗi tác giả đều được cung cấp thông tin ngắn gọn về tiểu sử và danh mục tác phẩm. Mỗi tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt đều được liệt kê với các thông tin: năm xuất bản, nhà xuất bản, dịch giả và ngôn ngữ nguồn mà dịch giả sử dụng. 

Như vậy, dự án là một nỗ lực ghi nhận hiện trạng, hay một bức tranh toàn cảnh về giao lưu văn hóa trong lĩnh vực ngôn ngữ theo hướng Đức - Việt. Một bản ghi nhận theo hướng ngược lại, hướng Việt - Đức, sẽ được chúng tôi hoàn thành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ dịch thuật và xuất bản của Viện Goethe; thông tin về ngành xuất bản và các hội chợ sách ở Đức và Việt Nam.

Dự án cũng tạo liên kết đến các trang thông tin về sách Đức, đồng thời tạo liên kết đến các tổ chức hỗ trợ xuất bản và dịch thuật khác của Đức.

Đây là một dự án mở. Các thông tin đều có thể được sửa đổi và cập nhật. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến hoặc đề nghị bổ sung, sửa đổi của quý vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp trang web ngày càng trở nên phong phú về nội dung, xứng đáng là nguồn tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, dịch thuật và xuất bản Đức - Việt.