Khoa học

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Mục này giới thiệu các tác giả và tác phẩm tiếng Đức trong các lĩnh vực: triết học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn... đã được dịch ra tiếng Việt.

Vom Kriege © amazon.de Chiến tranh luận

Originaler Titel: VOM KRIEGE
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: K.đ: Quân chính, Bộ Tổng tư lệnh
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 13x19 cm, 106 trang với bản đồ

thông tin về tác giả

Carl von Clausewitz trên Wikipedia