Các tác giả T-Z

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus © amazon.de Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản

Cuốn sách được viện Goethe Việt Nam tài trợ dịch.
Originaler Titel: DIE PROTESTANTISCHE ETHIK UND DER GEIST DES KAPITALISMUS
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng, Trần Hữu Quang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 16x24 cm, 468 trang

Thông tin về tác giả

Max Weber trên Wikipedia