Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Reinhard Kleist: CastroẢnh (cắt): © Reinhard Kleist: Castro © Carlsen Verlag

Truyện tranh

Bạn thích đọc, nhưng lại không cảm thấy chắc trong tiếng Đức? Chúng tôi đã lựa chọn cho bạn một vài cuốn tiểu thuyết bằng tranh mà bạn có thể mượn từ thư viện của chúng tôi và mượn qua dịch vụ Thư viện Điện tử của chúng tôi. Mời bạn duyệt danh sách và đọc những cuốn tiểu thuyết được lựa chọn!


Dịch thuật - Một phương thức trao đổi văn hóa

Dịch thuật - Một phương thức trao đổi văn hóa