Các điều phối viên
SÓNG ĐÔI VĂN HỌC

Nhạc mới 2019 © Goethe-Institut Hanoi

Dang Hoang Giang © Dang Hoang Giang ĐẶNG HOÀNG GIANG Nha Thuyen Drawing by Dinh Truong Chinh NHÃ THUYÊN Nick M Balo © Nick M Balo NICK M

Đặng Hoàng Giang

Đặng Hoàng Giang là tác giả phi hư cấu và nhà hoạt động xã hội. Trong công việc viết của mình, anh phân tích các hiện tượng xã hội, văn hoá đương đại ở Việt Nam, đề cập tới các chủ đề liên quan tới quyền lực, công lý, nhân phẩm và phát triển. Các cuốn sách của anh gây tranh luận và có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội.

Trong hoạt động xã hội của mình, anh nỗ lực mở rộng không gian xã hội dân sự, truyền bá tri thức, phá bỏ định kiến và kỳ thị, và xây dựng một xã hội khoan dung và trắc ẩn.