Hải Yến

Nhạc mới 2019 © Goethe-Institut Hanoi

Du Nguyen © Du Nguyen DU NGUYÊN Hai Yen © Hai Yen HẢI YẾN Linh Ngo © Linh Ngo NGÔ LINH Maik Cay © Maik Cay MAIK CÂY
       
Nguyen Hoang Quyen Photo by Yen Duong NGUYỄN HOÀNG QUYÊN Trang Ha © Trang Ha TRANG HẠ Truong Quy Photo by Nick M. NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ  

Hải Yến

Hải Yến

Red (Hải Yến) chơi với ngôn ngữ (kí hiệu), nước, gương và khoảng trắng và thấy mình từa tựa Funes của Borges kẻ có trí nhớ phi phàm sau khi bị quật ngã bởi một con ngựa xanh và trở nên hoàn toàn bất động đã quyết định giảm mỗi ngày quá khứ của mình xuống còn cỡ bảy mươi ngàn ký ức. Y là một (nửa) người nửa mở.