Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Chang Yoong Chia

Chang Yoong Chia, sinh năm 1975, theo học Hội hoạ từ năm 1993 đến năm 1995 tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Malaysia.

Chang Yoong Chia© Chang Yoong Chia

Xuất thân từ nhóm thiểu số người Hoa ở Malaysia, anh ý thức được ý nghĩa của việc tạo ra bản dạng riêng trong một bối cảnh văn hoá khác. Ngôn ngữ nghệ thuật của anh trải từ tranh sơn dầu tả thực cho tới những vật thể và phối ghép đa phương tiện khám phá phép màu của việc “trao kiếp sống mới cho những điều nhỏ bé”.

Đặt nặng vai trò của chất liệu, anh tin rằng mỗi phương tiện có đặc thù riêng, tính biểu trưng riêng và vì thế những cách đọc mới hiện ra khi những vật thể tìm được, những vật thể bình dị được chuyển hoá thông qua quá trình sáng tạo. Đào sâu suy nghĩ làm sao ta có thể biết về tồn tại của kẻ khác và kéo theo đó là làm sao ta hiểu được kẻ khác là gì, ta là gì kích thích nghệ sĩ kéo thiên nhiên, tâm linh và huyền thoại tròng vào những trần thuật đa dạng.

Đến Leipzig, Chang Yoong Chia muốn nhập vào cộng đồng dân cư địa phương, làm quen với những câu chuyện cá nhân của họ để tìm hiểu xem về bản chất họ là ai, những hoàn cảnh nào làm nên con người họ hiện giờ. Anh mong được mời họ xem và thảo luận về các tác phẩm trong và sau khi chúng được thực hiện, bao gồm những câu chuyện thu nhặt, những chất liệu tìm thấy mà trong đó một trần thuật về đa lịch sử, lịch sử cá nhân và các đồ vật được quan sát từ một điểm nhìn tươi mới được đan vào nhau.

Chang Yoong Chia

 • Chang Yoong Chia 1 © Chang Yoong Chia
 • Chang Yoong Chia 2 © Chang Yoong Chia
 • Chang Yoong Chia 3 © Chang Yoong Chia

Nghệ sĩ tại Leipzig

 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA
 • Chang Yoong Chia © LIA