Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Lê Hiền Minh

Lê Hiền Minh, sinh năm 1979 tại Việt Nam, được biết đến nhờ trung thành sử dụng giấy Dó truyền thống Việt Nam dựng nên những sắp đặt cỡ lớn.

Lê Hiền Minh© Lê Hiền Minh

Trong thực hành của cô, có thể thấy giấy Dó mong manh làm sao trước những tác động của thời tiết và bàn tay con người. Tính vật chất, dù là trong quá trình giải vật chất hay vật chất hoá, giữ vai trò trung tâm. Đó là một cách thể hiện tư tưởng vạn vật phù du.

Bên cạnh đó, tác phẩm của Lê Hiền Minh cũng như một cây cầu nối giữa nghệ thuật đương đại và nghệ thuật truyền thống Việt Nam, giữa văn hoá Việt Nam thời xa xưa và thời hiện đại. Cô đã học sơn mài truyền thống tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và nhận bằng Hội hoạ từ học viện Art Academy of Cincinnati, Hoa Kỳ. Từ năm 2016, cô bắt đầu một chuỗi tác phẩm tập trung vào những vấn đề xã hội quan trọng như vai trò giới, thứ bậc xã hội và căn tính nữ.

Tại Leipzig, Lê Hiền Minh muốn tiếp tục làm việc với những chủ đề này bởi chúng gắn liền với con người nói chung. Cô đề cao việc tôn trọng những ý tưởng đa dạng của cả phương Đông và phương Tây bởi cô nhận thấy đối thoại và trao đổi văn hoá không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn giúp ta hiểu thêm về cái phổ quát, để tìm một điểm chung cho tất cả chúng ta bất chấp khác biệt về xuất thân hay văn hoá.

Lê Hiền Minh

  • Ball © Lê Hiền Minh
  • Worms © Lê Hiền Minh
  • Ball 2 © Lê Hiền Minh
  • Five Questions © Lê Hiền Minh