Kêu gọi đề xuất ý tưởng 2024

Những tiềm năng của nghệ thuật bao hàm 1500 © Goethe-Institut Hà Nội

VỀ NHỮNG TIỀM NĂNG CỦA NGHỆ THUẬT BAO HÀM: KHÔNG THƯƠNG CŨNG KHÔNG HẠI

HẠN NỘP Ý TƯỞNG | 31.07.2024

Tổng quan

Goethe-Institut Hà Nội kêu gọi đề xuất ý tưởng và hợp tác từ nghệ sĩ, nhóm và các tổ chức mong muốn hướng sự quan tâm đến những vấn đề của người khuyết tật tại Việt nam, cũng như gợi mở những tiềm năng của thực hành nghệ thuật bao hàm và cách mọi người trong xã hội – bao gồm cả người khuyết tật và người vận động – có thể hưởng lợi từ hướng tiếp cận này.

Trong những năm tới đây, Goethe-Institut Hà Nội sẽ tập trung vào chủ đề nghệ thuật bao hàm trong những hoạt động và dự án hợp tác với đối tác địa phương. Kêu gọi đề xuất ý tưởng lần này hướng đến việc hỗ trợ và đồng phát triển các dự án có trọng tâm vào thực hành nghệ thuật bao hàm. Từ đó, các dự án ra đời từ kêu gọi đề xuất ý tưởng lần này được kì vọng sẽ đưa đến những cái nhìn sâu hơn về mối quan hệ giữa nghệ thuật và người khuyết tật đến khán giả đại chúng.

Đồng thời với đó, kêu gọi đề xuất ý tưởng này cũng là một kênh để Goethe-Institut Hà Nội mở rộng và tìm kiếm, hợp tác với những đối tác địa phương tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật bao hàm.

Bối cảnh

Nhận thức được những bức tranh đa dạng của người khuyết tật, cũng như những rào cản trên con đường đạt đến bình đẳng về quyền và cơ hội trong xã hội của người khuyệt tật, Goethe-Institut Hà Nội mong muốn tạo ra không gian để hồi đáp và thảo luận về chủ đề hội nhập và bao hàm thông qua việc kết hợp với những hình thức về văn hóa khác nhau, cũng như thúc đẩy những trao quốc tế nhằm lan tỏa những thảo luận xoay quanh chủ đề này.

Với những dự án trong tương lai nói chung và kêu gọi đề xuất ý tưởng này nói riêng, chúng tôi mong muốn khuyến khích và làm cầu nối đề các tổ chức làm về quyền của người khuyết tật và các nhóm nghệ sĩ và tổ chức văn hóa sẽ tăng cường hợp tác và phát triển ý tưởng cùng nhau.

Cơ hội

Các cá nhân, nhóm và tổ chức nộp ý tưởng đề xuất thông qua dự án này sẽ có cơ hội được hỗ trợ và thực hiện dự án trong năm 2024.

Lưu ý: Các đề xuất có sự tham gia của từ hai nhóm/ tổ chức sẽ có cơ hội nhận được hỗ trợ cao hơn.

Vai trò của Goethe-Institut

  • Hỗ trợ kinh phí với những dự án được chọn với khoản kinh phí 2.000,- EURO (cho những dự án do một cá nhân/ nhóm/ tổ chức khởi xướng) hoặc 4.000,- EURO (cho những dự án hợp tác do từ hai cá nhân/ nhóm/ tổ chức khởi xướng).
  • Đóng góp và kết nối chuyên gia trong lĩnh vực tại Việt Nam và Đức nhằm phát triển và hoàn thiện dự án từ ý tưởng của đối tác / đồng thời đóng vai trò ban giam khảo xét duyệt ý tưởng cùng với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật bao hàm.
  • Tổ chức các buổi workshop theo những chủ đề dựa trên các ý tưởng và dự án được chọn nhằm kiến tạo kênh trao đổi cho những đối tác được chọn. Buổi workshop này sẽ được dẫn dắt bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tại Việt Nam và Châu Âu.

Quy trình xét duyệt

Đội ngũ ban giam khảo từ Việt Nam và Đức (bao gồm cả người khuyết tật và người bình thường) sẽ làm việc và lựa chọn ra các dự án có tiềm năng hợp tác nhất.

Kết quả về ý tưởng dự án được chọn sẽ được thông báo chậm nhất vào cuối tháng 8 năm 2024.

Quá trình phát triển và triển khai dự án sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm 2024.

Sự kiện networking

Vào tháng 6 và tháng 7 năm 2024, Goethe-Institut Hà Nội sẽ tổ chức cá sự kiện trao đổi để hỗ trợ các cá nhân/ nhóm/ tổ chức kết nối và trao đổi hợp tác. Sự kiện networking session đầu tiên sẽ được tổ chức vào Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Lịch trình

  • Tháng 5.2024 – 31.07.2024
Kêu gọi đề xuất ý tưởng
  • 01.08. – Giữa tháng 8.2024
Thảo luận và lựa chọn dự án
  • Cuối tháng 8.2024
Công bố kết quả
  • Tháng 9.2024 – Tháng 12.2024
Thực thi dự án

Dung hợp

Tại Goethe-Institut, chúng tôi đang nỗ lực hành động để các tất cả các cá nhân và tổ chức đều được đối xử công bằng. Chúng tôi hiểu rằng có những rào cản tồn tại cho các nhóm yếu thế nói chung và người khuyết tật nói riêng trong việc tham dự và đóng góp tiếng nói vào các vấn đề của xã hội. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tham gia dự án này của Goethe-Institut, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: ducminh.pham@goethe.de , hoặc số điện thoại +84 24 32004494.

Cách thức gửi

Hãy chia sẻ với chúng tôi ý tưởng của các bạn. Vui lòng chuẩn bị proposal theo mẫu bao gồm yêu cầu cho bản đề xuất và dự chi ngân sách và gửi cho chúng tôi về địa chỉ ducminh.pham@goethe.de
Với kêu gọi đề xuất ý tưởng lần này, chúng tôi chấp nhận cả những format đề xuất ý tưởng khác bên cạnh format viết truyền thống. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email ở trên trong trường hợp bạn cần tư vấn.

Bằng cách gửi ý tưởng tham dự open call này, người tham dự đồng ý rằng ý tưởng đó là thông tin bí mật và độc quyền, đồng thời người tham dự giữ quyền sở hữu ý tưởng đó. Người tham dự đồng ý rằng ý tưởng sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người tham dự. Người tham dự đồng ý rằng Goethe-Institut sẽ không sử dụng ý tưởng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người tham dự .

Lưu ý cuối cùng

Kêu gọi đề xuất ý tưởng này được khởi xướng và hỗ trợ bởi Goethe-Institut Hà Nội. Bên cạnh đó, các chương trình và sự kiện vệ tinh được hỗ trợ bởi Đại Sứ Quán Hà Lan tại Việt Nam sẽ được tổ chức và triển khai trong thời gian tới.

Liên hệ