Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Onleihe Read everywhere© Viện Goethe

Onleihe
Danh sách đọc được đề xuất

Onleihe: Thư viện điện tử
Renewable Energy Ảnh của Chelsea trên Unsplash

Tài liệu tham khảo | Tháng 9/2021
Sự bền vững

Các cuốn sách về một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong những năm trở lại đây với những góc nhìn, phương thức và chiến lược của Đức về chủ đề này. Bạn có thể mượn các cuốn sách này từ Thư viện điện tử Onleihe của viện Goethe: bất kì lúc nào, ở bất kì đâu và hoàn toàn miễn phí.