Dịch vụ của chúng tôi

Onleihe

Thư viện điện tử là một dịch vụ số của thư viện viện Goethe Hà Nội dành cho Việt Nam, tạo điều kiện cho bạn mượn các tài liệu được số hóa.

DỊCH THUẬT - MỘT PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI VĂN HÓA

Chương trình khuyến khích dịch hỗ trợ việc xuất bản sách của các tác giả Đức sang ngôn ngữ khác.