Nghệ sĩ lưu trú

Entwurf einer Installation am Brunnen in VINHOMES ROYAL CITY HANOI in Zusammenarbeit mit HERITAGE SPACE HANOI, VINHOMES ROYAL CITY HANOI und dem GOETHE-INSTITUT HANOI © André Tempel
Andre Tempel © Andre Tempel

29.08. – 03.12.2016
André Tempel – Từ Dresden đến Hà Nội

André Tempel nhận được học bổng của Quỹ Văn hóa bang Saxony dành cho ba tháng sống và làm việc tại Hà Nội trong bối cảnh văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.