CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

Berlinale Talents 2020 © Berlinale

Hạn đăng ký | 02.09.2019, 23h59 (CEST)
Call for Application for Berlinale Talents 2020

This is your chance to join the world’s top 250 emerging filmmakers for a transformative week of talks, screenings, workshops and networking from February 22-27, 2020.

Thomas Billhardt © Thomas Billhardt

Hạn liên hệ | 15.06.2019
Xuất bản sách ảnh kèm ghi chú minh họa

Viện Goethe mong muốn hợp tác với một nhà xuất bản Việt Nam để xuất bản 1 cuốn sách bằng tiếng Việt.