CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

Hạn đăng ký | 06.03.2020
Dịch sách - Bắc cầu

Chương trình lưu trú châu Âu cho dịch giả do Viện Goethe kết hợp với Quỹ Alfred Toepfer F.V.S và Quỹ Văn hoá Bang tự do Sachsen tài trợ chương trình tu nghiệp ngắn hạn tại Đức cho các dịch giả văn chương chuyên nghiệp.

LIA studio of fellow T. Kiernander, Canada © LIA

Hạn đăng ký | 31.03.2020
​OPEN CALL FOR A THREE-MONTHS-RESIDENCY IN LEIPZIG

Residency Period III from 2nd November, 2020 - 29th January, 2021: for artists from Indonesia, Philippines, Singapore and Vietnam.