CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

An Image of a Hand with pen - writing, Stock-Foto © Colourbox

Hạn nộp hồ sơ | 01.09. – 31.10.2018
Kêu gọi ứng tuyển dành cho dự án "Crossing Borders"

Chương trình "Crossing Borders" – do tổ chức Robert Bosch Foundation và Literarisches Colloquium Berlin (LCB) đồng thực hiện, tài trợ các chuyến đi nghiên cứu quốc tế cho nhà văn, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia. 

BERLINALE TALENTS 2019 © Berlin International Film Festival

Deadline for application | 03.09.2018
Berlinale Talents 2019

Ready, steady, go – applications are now open for Berlinale Talents 2019! 
Berlinale Talents is the festival's hub for creativity, collaboration and discovery. Every year, more than 100 experts join the Talents for talks, screenings, case-studies, workshops and project labs.