CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

An Image of a Hand with pen - writing, Stock-Foto © Colourbox

Hạn nộp hồ sơ | 01.09. – 31.10.2018
Kêu gọi ứng tuyển dành cho dự án "Crossing Borders"

Chương trình "Crossing Borders" – do tổ chức Robert Bosch Foundation và Literarisches Colloquium Berlin (LCB) đồng thực hiện, tài trợ các chuyến đi nghiên cứu quốc tế cho nhà văn, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia. 

Stiftung für ein einjähriges Volontariat © Goethe-Institut Hanoi

Hạn nộp hồ sơ | 15.01.2019
Stipendium für ein einjähriges Volontariat für Kurator*innen aus Vietnam

Die Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen schreibenein Stipendium für ein einjähriges Volontariat in der GfZK für junge Kurator*innen mit guten Deutschkenntnissen aus.