CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

An Image of a Hand with pen - writing, Stock-Foto © Colourbox

Hạn nộp hồ sơ | 01.09. – 31.10.2018
Chương trình kêu gọi ứng tuyển dành cho dự án "Crossing Borders"

Chương trình "Crossing Borders" – do tổ chức Robert Bosch Foundation và Literarisches Colloquium Berlin (LCB) đồng thực hiện, tài trợ các chuyến đi nghiên cứu quốc tế cho nhà văn, nhà làm phim và nhiếp ảnh gia. 

APPLICATION DEADLINE | 30 MAY 2018
OPEN CALL FOR CRITICAL RESEARCH RESIDENCY IN SINGAPORE AND MANILA

Residency in Manila, Philippines: 28 October – 11 November 2018
Residency in Singapore: 12 November – 25 November 2018
Presentation in Singapore: 24 January – 27 January 2019
Presentation in Manila: 31 January – 3 February 2019