CHUYẾN THĂM NƯỚC ĐỨC DÀNH CHO CÁC TÀI NĂNG © Goethe-Institut Hanoi

Kêu gọi tham gia các dự án hợp tác với nước Đức

Thomas Billhardt © Thomas Billhardt

Hạn liên hệ | 15.06.2019
Xuất bản sách ảnh kèm ghi chú minh họa

Viện Goethe mong muốn hợp tác với một nhà xuất bản Việt Nam để xuất bản 1 cuốn sách bằng tiếng Việt.

Hopes of fish at high tide. Ghoramara, West Bengal, India © Arko Datto

Deadline June 14, 2019
CALL FOR PROPOSALS: CULTURAL AND ARTISTIC RESPONSES TO ENVIRONMENTAL CHANGE

Building on the success of the previous year, the Prince Claus Fund and the Goethe-Institut are issuing a new Call for Proposals to support cultural and artistic initiatives tackling pressing environmental issues around the world.