Các dự án

Cầu nối đại học Đức

Học đại học ở Đức
Cầu nối đại học

Chương trình đào tạo Cầu nối đại học của Viện Goethe là một chương trình chuẩn bị có định hướng nhằm giúp học sinh được tuyển thẳng vào đại học tại Đức.

Học viên tốt nghiệp đào tạo nghề điều dưỡng lão khoa trong ngày lễ tổng kết của họ tại Braunschweig © Goethe-Institut Hanoi

Quỹ Tị nạn, Di cư và Hòa nhập (AMIF)
Hỗ trợ hội nhập cho khu vực Đông Nam Á

Viện Goethe cung cấp những chương trình học để giúp những người nhập cư Việt Nam chuẩn bị, định hướng và thích nghi thành công ở Đức.

Stock Bild von 'bekanntmachung, einmal, fiktion' © Colourbox

Văn học
Viết cho độc giả Đức

Mùa thu 2017, Viện Goethe đã mời các nhà văn ở Việt Nam gửi một câu chuyện ngắn để truyền đạt về cuộc sống hiện tại ở Việt Nam cho độc giả Đức.

20 năm Viện Goethe Hà Nội © Viện Goethe Hà Nội

Kỷ niệm 20 năm
20 NĂM VIỆN GOETHE HÀ NỘI

Để mừng kỷ niệm 20 năm viện Goethe Hà Nội, chúng tôi đã chuẩn bị một loạt các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Berufsperspektive Deutschland Teaserfoto Duc Ngo Ngoc © Goethe-Institut Hanoi

Triển vọng nghề nghiệp ở Đức
Chân dung những người Việt trẻ

Ngày càng có nhiều người Việt Nam trẻ tuổi muốn sinh sống và làm việc ở Đức. Trong số đó, chúng tôi giới thiệu với các bạn năm người đã thực hiện được ước mơ của mình.