Till Ansgar Baumhauer
„Nghệ sĩ lưu trú“ từ Dresden đến Hà Nội

Với học bổng của Quỹ Văn Hóa bang Sachsen, Till Ansgar Baumhauer sẽ đến lưu trú ở Hà Nội trong ba tháng. Nhà khoa học và nghệ sĩ đã nghiên cứu về trực quan và thẩm mỹ hóa bạo lực trong hơn 20 năm. Các sự kiện lịch sử để lại những dấu vết nào trong các câu chuyện và hình ảnh của văn hóa thường ngày? Xã hội bị ảnh hưởng bởi những hồi ức chiến tranh như thế nào? Những hồi ức chiến tranh ảnh hưởng đến thời kỳ hòa bình như thế nào? Lịch sử của đất nước và người dân ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của họ về những sự kiện chiến tranh gần đây?

Chương trình lưu trú nghệ sĩ tại Hà nội là cơ hội để Baumhauer có thể tự do tìm hiểu về bối cảnh nghệ tuận tại Việt Nam, thăm các bảo tàng, gặp gỡ những nhà sưu tầm và tập trung vào việc hiện thực hóa những khám phá nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, anh sẽ tổ chức những buổi Workshop tại các học viện nghệ thuật ở Hà Nội và Huế cũng như là kết nối với các nghệ sĩ tại địa phương.

Đam mê của Baumhauer vượt xa nghệ thuật và cũng tập trung vào các kỹ thuật văn hóa. Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Baumhauer. Đặc biệt là lịch sử giải phóng đất nước có những hiện tượng mà Baumhauer muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn. Có thể là cách người dân lưu giữ những ký ức về cuộc chiến, cách họ nói về cuộc chiến hoặc cách họ vận dụng hình ảnh, câu chuyện về cuộc chiến tranh vào trong nghệ thuật. Văn hóa tưởng nhớ và biết ơn ở đây thế nào và có tác động thế nào đến bản chất con người? Lịch sử đáng tự hào của Việt Nam sẽ là một đóng góp quý báu vào nghiên cứu của Baumhauer và mở đường cho những khám phá và các tác phẩm nghệ thuật vượt ra ngoài ranh giới văn hóa.

Till Ansgar Baumhauer © Till Ansgar Baumhauer TS. Till Ansgar Baumhauer (*1972) là nghệ sĩ tự do, giám tuyển và nhà báo ở thành phố Dresden. Sau khi hoàn thành bằng cấp về Hội họa và Mỹ thuật, anh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Bauhaus Weimar năm 2015. Nhiều năm qua, một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của nghệ sĩ từng dành được nhiều giải thưởng này luôn là các hình thức nghệ thuật trải nghiệm, hình tượng hóa sự giao tiếp truyền đạt đến từ bạo lực.