Cùng với Youth Force Vietnam 2030
Chiếu phim và hoạt động tương tác

HAN SFF mit 2030 Youth Force Vietnam
© 2030 Youth Force Vietnam

“Chuỗi Hội thảo Liên hoan Phim Khoa học 2021” bao gồm các buổi chiếu phim và hoạt động tương tác được tổ chức dưới sự phối hợp của Viện Goethe Hà Nội và 2030 Youth Force Việt Nam - một trong những mạng lưới do thanh niên lãnh đạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam hướng tới việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Với chủ đề “Hiểu rõ hơn để có sức khỏe tốt hơn”, chuỗi 7 buổi chia sẻ trực tuyến đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của giới trẻ về các vấn đề phát triển bền vững và từ đó truyền cảm hứng cho các hành động chăm sóc sức khỏe bản thân và bảo vệ môi trường. Các bộ phim từ Liên hoan Phim Khoa học 2021 sẽ được chiếu trong các buổi hội thảo, cùng một loạt các hoạt động nhóm và trò chơi tương tác cho người tham gia. Mỗi hội thảo sẽ diễn ra trong khoảng 2 giờ, vào 7 ngày cuối tuần trong tháng 10 và tháng 11, và khép lại bằng cuộc thi quay Tiktok video với chủ đề tương tự vào đầu tháng 12 để truyền bá và lan rộng hơn nữa thông điệp của chương trình tới cộng đồng thanh niên Việt Nam.