Suy tư cho thời Hậu Corona
Những suy tư sau này

Intellectuals and artists around the world on the social consequences of the pandemic © Kitty Kahane

Một con virus mở mắt cho ta thấy cuộc sống xã hội của chúng ta được kết mạng toàn cầu ra sao, đồng thời cũng mong manh nhường nào. Đại dịch này có ý nghĩa gì đối với mỗi người trong chúng ta, và đối với xã hội? Trí thức và nghệ sĩ toàn thế giới trả lời câu hỏi trên – trong khi soi xét ngày hôm nay và giai đoạn sau này. 


Dossym Satpayev © Dossym Satpayev

Almaty
Dossym Satpayev, Chính trị học

Tình trạng khủng hoảng hiện tại là một điều mới mẻ bắt chúng tôi phải quan tâm, một công trình nghiên cứu tình huống có thực cho công tác quản trị khủng hoảng của chúng tôi – và cho tâm lý con người trong hoàn cảnh ngoại lệ, vì nhiều người phải rời không gian an toàn quen thuộc của mình. Ở Kazakhstan cuộc khủng hoảng corona đặt nhà nước và xã hội trước những thách thức mới; có thể coi nó như một chỉ số, báo cho ta biết nhiều vấn đề tồn tại nhưng không hiện ra bề mặt.