Chuyên gia Việt Nam
Bùi Văn Nam Sơn

Bùi Văn Nam Sơn © Bùi Văn Nam Sơn

Bùi Văn Nam Sơn

Triết gia và dịch giả Bùi Văn Nam Sơn sinh năm 1947 tại Vĩnh Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông là một bộ óc khổng lồ về tri thức triết học, biết thành thạo nhiều thứ tiếng: Đức, Anh, Pháp, Hoa. Hiện tại ông là giảng viên thỉnh giảng môn triết học tại nhiều trường đại học và cũng là một dịch giả của nhiều tác phẩm khoa học xã hội và triết học kinh điển. Ông đã dịch và chú giải ba tác phẩm của Immanuel Kant: „Phê phán lý tính thuần túy (2004)“, „Phê phán năng lực phán đoán“, „Phê phán lý tính thực hành“ (2007), cũng như của Friedrich Hegel: „Hiện tượng tinh thần học“ (2006), „Khoa học logic“ (2008).

Từ năm 1964 đến 1968 ông học triết học tại đại học Văn Khoa Sài Gòn. Từ năm 1968 ông sang Đức du học khoa Triết tại trường đại học J.W.Goethe, Frankfurt/Main. Ông là học trò của hai nhà triết học hàng đầu thế giới là Karl Otto Apel (1922 - 2017) và Habermas (sinh năm 1929). Sau 30 năm sống và làm việc ở Đức ông Bùi Văn Nam Sơn đã quay về sinh sống tại Việt Nam. Hiện tại ông sống tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trong năm 2007 ông đã được trao tặng giải thưởng Phan Châu Trinh cho bản dịch „Phê phán lý tính thuần túy“ của Immanuel Kant.