Chuyên gia Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc

Nguyen Duc Loc Portrait © Nguyễn Đức Lộc

Nhà nghiên cứu Nhân học và Xã hội học
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life Research Institute)

PSG. TS. Nguyễn Đức Lộc

Kể từ năm 2004, ông đã bắt đầu công việc của một nhà nghiên cứu và tư vấn cho các dự án tập trung vào giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến những nhóm yếu thế, lao động và cộng đồng Công giáo ở Việt Nam. Sau khi thành lập Social Life vào năm 2017, ông tiếp tục những nghiên cứu của mình vào nhóm đối tượng trên, đồng thời mở rộng chuyên môn vào vấn đề thực tiễn phát triển của đời sống xã hội (nghiên cứu, khảo sát xã hội, tư vấn chính sách, dự báo xã hội, v.v.). Một số công trình đã được xuất bản của PGS. TS. Nguyễn Đức Lộc có thể kể đến là “Sự biến đổi tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay”, “Nhập môn Tư duy sáng tạo và Phương pháp nghiên cứu khoa học”, “Lòng tin và vốn xã hội”, v.v… Ông cũng đang tham gia giảng dạy ngành Nhân học và Xã hội học tại nhiều trường đại học hiện nay.