Chuyên gia Việt Nam
TS. Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Thu Hương © Nguyễn Thu Hương

Giảng viên khoa Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

TS. Nguyễn Thu Hương

nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Amsterdam, Hà Lan (2011); nghiên cứu sau tiến sĩ ở Đại học Lund, Thụy Điển (2015-2017). Các chủ đề nghiên cứu chính bao gồm bạo lực giới, dân tộc thiểu số, phát triển bao trùm và các vấn đề an ninh con người khác, trong đó tiếp cận giới như một vấn đề xuyên suốt các lĩnh vực tư pháp hình sự, thảm họa thiên tai, quản trị, y sinh và truyền thông tại Việt Nam và Phi-líp-pin (từ 2014). Tiến sĩ Hương có nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín hàng đầu như Violence Against Women; Culture, Health and Sexuality; American Anthropologist... Ngoài công tác giảng dạy, Tiến sĩ Hương đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu tư vấn chính sách, đánh giá tác động về các chủ đề liên quan cho các cơ quan phát triển, tổ chức nhân đạo quốc tế tại Việt Nam và Miến Điện.