Chuyên gia Việt Nam
PGS.TS. Võ Trí Hảo

Võ Trí Hảo © Võ Trí Hảo

Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh
Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Arbitration Center - VIAC)
Nguyên Trưởng khoa Luật Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

​PGS.TS. Võ Trí Hảo

TS. Võ Trí Hảo tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Luật, trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng tham gia khóa đào tạo về Chính trị học tại trường Đại học Massachusetts. Năm 2011, anh lấy bằng Tiến sĩ Luật tại trường Đại học Tự do Berlin, Đức.
 
Anh từng là giảng viên chuyên ngành Luật hành chính, Luật Hiến pháp, Lý luận về Nhà nước và pháp luật, Pháp lý tại Khoa Luật, Khoa Luật kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
 
TS. Hảo cũng đã xuất bản nhiều ấn phẩm về Luật pháp, Chính trị học và các vấn đề thực tiễn liên quan trên các tờ báo, tạp chí trong và ngoài nước như Tạp chí Khoa học trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội Việt Nam), Europe Study Magazine, v.v.