Văn hoá
Tạp chí

Bên cạnh công việc, còn phải chăm sóc con cái, làm việc nhà và chăm sóc người thân: trong đại dịch phụ nữ phải chịu gánh nặng chính. Ảnh (trích): © picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte