Bầu cử Châu Âu
Bảy trang web và ứng dụng cho lòng dũng cảm công dân kỹ thuật số

Phát ngôn thù hận và tin tức giả có thể gây ảnh hưởng lớn tới công luận. Những ứng dụng và sáng kiến này nhằm ngăn chặn những vấn đề trên bằng cách cung cấp thông tin về chính trị và thúc đẩy sự tham gia vào diễn ngôn trên Internet.

 • <b>KEEP COOL mobil</b><br>Biến đổi khí hậu sẽ phát triển ra sao nếu người dùng ứng dụng được phép quyết định? Với trò chơi trực tuyến <a href="http://keep-cool-mobil.de/" target="_blank"><i>KEEP COOL</i></a> người ta có thể tìm ra câu trả lời. Những người chơi đảm nhận vai trò thị trưởng của một đô thi thế giới. Mỗi vòng chơi sẽ có 50 người tham gia. Mỗi người phải quyết định một chiến lược kinh tế và phải cân nhắc giữa tính bền vững và sự tăng trưởng. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên hơn 2 độ C, tất cả người chơi đều thua. Cả thanh thiếu niên lẫn người trưởng thành đều được khích lệ tham gia mạnh mẽ vào những chủ đề biến đổi khí hậu và chính sách khí hậu. Ảnh: © www.keep-cool-mobil.de/ (Chụp màn hình)

  KEEP COOL mobil
  Biến đổi khí hậu sẽ phát triển ra sao nếu người dùng ứng dụng được phép quyết định? Với trò chơi trực tuyến KEEP COOL người ta có thể tìm ra câu trả lời. Những người chơi đảm nhận vai trò thị trưởng của một đô thi thế giới. Mỗi vòng chơi sẽ có 50 người tham gia. Mỗi người phải quyết định một chiến lược kinh tế và phải cân nhắc giữa tính bền vững và sự tăng trưởng. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên hơn 2 độ C, tất cả người chơi đều thua. Cả thanh thiếu niên lẫn người trưởng thành đều được khích lệ tham gia mạnh mẽ vào những chủ đề biến đổi khí hậu và chính sách khí hậu.

 • <b> Bộ phận trợ giúp người làm truyền thông mới </b><br><a href="https://helpdesk.neuemedienmacher.de/" target="_blank"><i>Bộ phận trợ giúp người làm truyền thông mới </i></a> tập trung vào việc chống phát ngôn thù hận trên Internet. Những nạn nhân được trợ giúp nhanh chóng, chẳng hạn với "Những chiến lược chống thù hận", trong đó giải thích cách chống lại những lời lăng mạ, xỉ nhục trên mạng bằng cảm xúc và sự thật một cách lịch sự. Các giải thích dựa trên thông tin khoa học và pháp lý nhằm ngăn chặn phát ngôn thù hận. Helpdesk (Bộ phận trợ giúp) cũng hỗ trợ mọi người tích cực chống lại sự thù hận trên Internet. Cùng với các công cụ khác, điều này có thể thực hiện được thông qua một mạng lưới các điểm báo cáo (được nối với hệ thống cảnh báo) và một hướng dẫn cảnh báo về phát ngôn thù hận. Ảnh: © www.neuemedienmacher.de (Screenshot)

  Bộ phận trợ giúp người làm truyền thông mới
  Bộ phận trợ giúp người làm truyền thông mới tập trung vào việc chống phát ngôn thù hận trên Internet. Những nạn nhân được trợ giúp nhanh chóng, chẳng hạn với "Những chiến lược chống thù hận", trong đó giải thích cách chống lại những lời lăng mạ, xỉ nhục trên mạng bằng cảm xúc và sự thật một cách lịch sự. Các giải thích dựa trên thông tin khoa học và pháp lý nhằm ngăn chặn phát ngôn thù hận. Helpdesk (Bộ phận trợ giúp) cũng hỗ trợ mọi người tích cực chống lại sự thù hận trên Internet. Cùng với các công cụ khác, điều này có thể thực hiện được thông qua một mạng lưới các điểm báo cáo (được nối với hệ thống cảnh báo) và một hướng dẫn cảnh báo về phát ngôn thù hận.

 • <b>Fake It To Make It</b><br>Trong trò chơi nền web <a href="http://www.fakeittomakeit.de" target="_blank"><i>Fake It To Make It</i></a> những người chơi đóng vai người điều hành một trang tin tức giả. Để đạt mục đích, họ sao chép các bài báo với những tựa đề giật gân và phát tán chúng thông qua các hồ sơ có ảnh hưởng trên các mạng xã hội đã mua. Cảm xúc của độc giả bị khai thác một cách nhẫn tâm. Phản ứng của độc giả càng kịch tích thì doanh thu quảng cáo càng cao. Bằng cách này, <i>Fake It to Make It</i> giải thích một cách dễ hiểu về nguồn gốc, sự phát tán và tâm lý học của <i>Tin tức giả (Fake news)</i> và <i>Mồi nhử nhấp chuột (Clickbait)</i>, đồng thời nâng cao nhận thức về các chiến lược ngôn ngữ và cảm xúc thường được dùng trong đó. Ảnh: © http://www.fakeittomakeit.de (Chụp màn hình)

  Fake It To Make It
  Trong trò chơi nền web Fake It To Make It những người chơi đóng vai người điều hành một trang tin tức giả. Để đạt mục đích, họ sao chép các bài báo với những tựa đề giật gân và phát tán chúng thông qua các hồ sơ có ảnh hưởng trên các mạng xã hội đã mua. Cảm xúc của độc giả bị khai thác một cách nhẫn tâm. Phản ứng của độc giả càng kịch tích thì doanh thu quảng cáo càng cao. Bằng cách này, Fake It to Make It giải thích một cách dễ hiểu về nguồn gốc, sự phát tán và tâm lý học của Tin tức giả (Fake news)Mồi nhử nhấp chuột (Clickbait), đồng thời nâng cao nhận thức về các chiến lược ngôn ngữ và cảm xúc thường được dùng trong đó.

 • <b>Nghị viện tại gia</b><br> Sáng kiến <a href="https://homeparliaments.eu " target="_blank"><i> Nghị viện tại gia (HausParlamente)</i></a> nhằm mang chính trị Châu Âu tới bàn bếp. Mỗi một công dân của Liên minh Châu Âu đều có cơ hội trở thành chủ nhà của HausParlament và có thể mời bạn bè hoặc gia đình tới một cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng trong tương lai. Những chủ đề được thảo luận trong các Hausparlamenten trên toàn Châu Âu là giống nhau. Tuy nhiên, có sự khác nhau trong các quyết nghị được đưa ra giữa các nhà. Tổ chức sáng kiến công dân <i>Pulse of Europe</i> sẽ thu thập những quyết nghị này và chuyển tiếp chúng tới những nhà hoạch định chính sách. Sáng kiến này thúc đẩy sự tham gia tích cực của công dân trong Châu Âu. Ảnh (cắt): © https://homeparliaments.eu

  Nghị viện tại gia
  Sáng kiến Nghị viện tại gia (HausParlamente) nhằm mang chính trị Châu Âu tới bàn bếp. Mỗi một công dân của Liên minh Châu Âu đều có cơ hội trở thành chủ nhà của HausParlament và có thể mời bạn bè hoặc gia đình tới một cuộc thảo luận về những vấn đề quan trọng trong tương lai. Những chủ đề được thảo luận trong các Hausparlamenten trên toàn Châu Âu là giống nhau. Tuy nhiên, có sự khác nhau trong các quyết nghị được đưa ra giữa các nhà. Tổ chức sáng kiến công dân Pulse of Europe sẽ thu thập những quyết nghị này và chuyển tiếp chúng tới những nhà hoạch định chính sách. Sáng kiến này thúc đẩy sự tham gia tích cực của công dân trong Châu Âu.

 • <b>neuwal.com</b><br><a href="https://neuwal.com/" target="_blank"><i>Neuwal</i></a> tiếp cận đến chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau. Người truy cập trang Web có thể so sánh kết quả của 1.200 cuộc thăm dò dư luận về bầu cử gần nhất được thực hiện ở Áo, và cũng nhận được đánh giá về chất lượng và giá trị thông tin của mỗi cuộc thăm dò. Cùng với đó, Neuwal thu thập các bản ghi âm những phỏng vấn với các chính trị gia – bao gồm tất cả những lời hứa mà họ đưa ra trước cuộc bầu cử. Song song với đó, Politometer theo dõi sự tiến triển của chính phủ trong việc thực hiện các lời hứa bầu cử cũng như về hành vi bỏ phiếu của các nghị sĩ trong Hội đồng Quốc gia. Phong vũ biểu bầu cử của Áo tương đương với ứng dụng cho bầu cử Wahl-O-Mat của Đức. Ảnh: © www.neuwal.com (Chụp màn hình)

  neuwal.com
  Neuwal tiếp cận đến chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau. Người truy cập trang Web có thể so sánh kết quả của 1.200 cuộc thăm dò dư luận về bầu cử gần nhất được thực hiện ở Áo, và cũng nhận được đánh giá về chất lượng và giá trị thông tin của mỗi cuộc thăm dò. Cùng với đó, Neuwal thu thập các bản ghi âm những phỏng vấn với các chính trị gia – bao gồm tất cả những lời hứa mà họ đưa ra trước cuộc bầu cử. Song song với đó, Politometer theo dõi sự tiến triển của chính phủ trong việc thực hiện các lời hứa bầu cử cũng như về hành vi bỏ phiếu của các nghị sĩ trong Hội đồng Quốc gia. Phong vũ biểu bầu cử của Áo tương đương với ứng dụng cho bầu cử Wahl-O-Mat của Đức.

 • <b>Das NETTZ</b><br><a href="https://www.das-nettz.de/" target="_blank"><i>NETTZ</i></a> cũng thúc đẩy lòng can đảm công dân trên nền tảng kĩ thuật số. Theo đó, nền tảng này kết nối những người tham gia và sáng kiến cho một nền văn hóa thảo luận tích cực, chống lại phát ngôn thù hận trên Internet. Những dự án này được hỗ trợ bởi một cuộc thi tài trợ nhằm đối đầu một cách đặc biệt, sáng tạo với phát ngôn thù hận và Internet-Troll. Năm 2018, bốn sáng kiến với tổng giá trị 20.000 Euro đã được tài trợ, trong đó có công cụ <i>"kiểm soát thù hận" (Hatecontrol)</i> của #ICHBINHIER và chiến dịch <i>”Lịch sự cấp tiến” (Radikale Höfflichkeit)</i>. Ảnh: © www.radikalehoeflichkeit.de/ (Chụp màn hình)

  Das NETTZ
  NETTZ cũng thúc đẩy lòng can đảm công dân trên nền tảng kĩ thuật số. Theo đó, nền tảng này kết nối những người tham gia và sáng kiến cho một nền văn hóa thảo luận tích cực, chống lại phát ngôn thù hận trên Internet. Những dự án này được hỗ trợ bởi một cuộc thi tài trợ nhằm đối đầu một cách đặc biệt, sáng tạo với phát ngôn thù hận và Internet-Troll. Năm 2018, bốn sáng kiến với tổng giá trị 20.000 Euro đã được tài trợ, trong đó có công cụ "kiểm soát thù hận" (Hatecontrol) của #ICHBINHIER và chiến dịch ”Lịch sự cấp tiến” (Radikale Höfflichkeit).