Đăng ký thi tiếng Đức tại Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý: Nếu bạn muốn đăng ký thi theo nhóm, vui lòng liên hệ với Bộ phận thi qua Email  Pruefung-Saigon@goethe.de


Thông tin kỳ thi

Vui lòng không gõ trực tiếp mà lựa chọn trên bảng ngày tháng
(Thông tin lịch thi 2021: chi tiết)


Thông tin cá nhân

(Vui lòng điền thông tin như hộ chiếu)
 

Vui lòng không gõ trực tiếp mà lựa chọn trên bảng ngày tháng


Thông tin liên hệ

Chỉ chụp phần thông tin chi tiết, trang 2 và 3


Bạn đã học hoặc thi tiếng Đức tại Viện Goethe?

Mã học viên có thể tìm được trong giấy xác nhận học hoặc thi gần nhất.Thông tin của bạn sẽ được ghi nhận vào danh sách chờ. Trong vòng 48 giờ (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), chúng tôi sẽ liên hệ khi có thể sắp xếp được chỗ thi cho bạn.
 

* bắt buộc

Khi bạn nhấn vào nút ‘’gởi’’ bên dưới, việc đó đồng nghĩa là bạn cho phép chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho mục đích đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như để liên lạc với bạn. Bạn có thể thu hồi lại yêu cầu của mình bằng cách gởi mail đến địa chỉ: Pruefung-Saigon@goethe.de. Lúc đó, mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa. Hoặc khi chúng tôi đã hoàn thành việc giải đáp thắc mắc của bạn và việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa.

Bảo vệ dữ liệu