Các trường đại học đối tác

Các trường đối tác của Cầu nối đại học © Ruhr-Đại học Bochum

Đối tác hợp tác của Cầu nối đại học là Đại học Allianz Ruhr – Ruhr – Đại học Bochum, Đại học kỹ thuật Dortmund và Đại học Duisburg – Essen, Đại học Köln và Đại học Bonn-Rhein-Sieg – tại bang Nordrhein – Westfalen. Từ năm 2018 Đại học  Europa Viadrina cũng trở thành đối tác của Cầu nối đại học.

Bên cạnh việc nhận sinh viên theo chỉ tiêu cho đại học, những đại học này còn có các chương trình chào đón và hỗ trợ những sinh viên mới nhập học vào trường.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Cầu nối đại học tại Đại học Allianz Ruhr tại website của trường Ruhr – Đại học Bochum.