Các trường đại học đối tác

Các trường đối tác của Cầu nối đại học © Ruhr-Đại học Bochum

Đối tác hợp tác của Cầu nối đại học là Đại học Allianz Ruhr – Đại học Tổng hợp Ruhr – Bochum, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dortmund và Đại học Tổng hợp Duisburg – Essen, cũng như Đại học RWTH Aachen, Đại học Khoa học Ứng dụng Bonn-Rhein-Sieg, Đại học Châu Âu Viadrina và Đại học Tổng hợp Siegen.

Bên cạnh việc nhận sinh viên theo chỉ tiêu cho đại học, những đại học này còn có các chương trình chào đón và hỗ trợ những sinh viên mới nhập học vào trường.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Cầu nối đại học tại Đại học Allianz Ruhr tại website của trường Ruhr – Đại học Bochum.