Đại học kỹ thuật RWTH Aachen

RWTH Aachen © Martin Braun/ RWTH Aachen

Đại học Kỹ thuật RWTH Aachen là nơi nghĩ đến tương lai của thế giới công nghiệp hóa của chúng ta. Trường được quốc tế công nhận là một trung tâm xây dựng những giải pháp đổi mới trước những thách thức toàn cầu. Với 260 viện trong 9 khoa, trường thuộc số những cơ sở khoa học hàng đầu châu Âu. Trong học kỳ mùa Đông 2017/2018 có 45.377 sinh viên theo học 157 chuyên ngành, trong đó có 9.651 sinh viên nước ngoài đến từ 131 nước. Bên cạnh trình độ đào tạo cơ bản tuyệt vời, học đại học ở đây còn được tạo dấu ấn bởi hoạt động nghiên cứu và phát triển các khả năng ứng dụng đổi mới trong các nhóm nghiên cứu quốc tế. Tư duy hướng tới tương lai là điều sinh viên được học ngay từ học kỳ đầu tiên tại trường Đại học RWTH Aachen.

Đại học RWTH Aachen tiếp nhận sinh viên học xong chương trình „Cầu nối đại học“ từ tất cả các nước tham gia chương trình.

Ngành học:
  • Chế tạo máy²
  • Kỹ thuật kinh tế, kỹ thuật quản lý         
  • Chế tạo máy²
  • Khoa học tính toán mô phỏng²
Ghi chú: Số 2 đứng sau các ngành là môđun TestAS chuyên ngành của các ngành kỹ thuật

Thông tin tiếp theo:

Webseite của Đại học Kỹ thuật RWTH Aachen
RWTH Aachen tự giới thiệu (PDF, 2 MB)