Chương trình

Sinh viên đứng trước bảng © fotolia/Ảnh: ReeldealHD images

Chương trình được xây dựng theo các môđun và tuân theo một quy trình học được ấn định trước theo trình độ nâng cao dần. Chương trình được thực hiện trong nước bao gồm các môđun sau đây để chuẩn bị về mặt ngôn ngữ và chuyên môn cho việc học đại học tại Đức:

Module Nội dung
Các khóa học tiếng Khóa tiếng Đức chuẩn bị cho học đại học 5 ngày/tuần với 5 tiết học mỗi ngày 
Luyện thi dạng TestAS (online) Làm quen với nội dung và hệ thống câu hỏi của TestAS (Kiểm tra năng lực học đại học)
Khóa luyện thi TestDaF (online) Làm quen với các phần thi (đọc hiểu, nghe hiểu, diễn đạt bằng văn viết, diễn đạt bằng văn nói)
Các kì thi TestDaF und TestAS
Tập huấn liên văn hóa Định hướng hệ thống đại học Đức và nhận thức về liên văn hóa
Chuẩn bị tiếng Đức chuyên ngành (trên mạng) Toán, Tin học, Lý, Hóa, Sinh, kỹ thuật (các ngành kỹ thuật) và Kinh tế
Tư vấn học đại học Được hỗ trợ bởi DAAD

Tham gia Hội trại MINT tại Đức hoặc ở đất nước mình là một phần (tuỳ chọn) trong chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ với Viện Goethe tại Việt Nam.