Đơn đăng ký

Xin hãy điền đầy đủ thông tin
Các mục có đánh dấu * là bắt buộc

Điền ngày sinh theo mẫu: NgNg.TT.NNNN, ví dụ: 29.10.1990

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Tôi đồng ý để Viện Goethe sử dụng tác phẩm của mình bao gồm tên, trường học và ảnh của tôi vào việc quảng bá cho cuộc thi. Tôi hiểu rằng tác phẩm của mình có thể được đăng trên Instagram PASCH-net và trang mạng xã hội của Viện Goethe.

Bảo mật thông tin

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật và không được chuyển tiếp cho bên thứ ba.

* bắt buộc
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to Kristin.Kropidlowski@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy