Xác nhận gửi bài dự thi
Cuộc thi Top 10 cho 10

Rất cảm ơn đơn đăng ký của bạn cho Cuộc thi của PASCH „Top 10 für 10“. Bài của bạn đã được gửi tới chương trình.
 
Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng tất cả các bài thi và việc này sẽ mất nhiều ngày. Rất mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi sẽ sớm trả lời các bạn vào ngày 7.9.2018.
 
Trân trọng,
Kristin Kropidlowski