20.11.2021, 10h00
Phỏng vấn anh Trần Kim Nguyễn Diệu

HAN 20.11.2021 AMIF
© Viện Goethe Hà Nội

Nghề nghiệp theo học | Nghề lái tàu

Trần Kim Nguyễn Diệu sang Paderborn lúc 29 tuổi để học trường nghề ngành đường sắt, MEV-Eisenbahn Schule. Anh luôn mơ ước có một ngày được lái đầu máy xe lửa lớn, chở người và hàng hóa di chuyển an toàn trên một mạng lưới đường sắt quy mô và hiện đại, đi khắp nơi và khám phá thế giới. Trước khi sang Đức Diệu đã học lái tàu ở Việt Nam hai năm nên rất muốn tiếp tục làm công việc này trong tương lai. Những kiến thức và hiểu biết trong nghề đã giúp ích rất nhiều cho quá trình học. Con đường đến nước Đức của Diệu hoàn toàn không dễ dàng. Anh phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng nhờ có ý chí mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu hết mình cuối cùng Diệu đã vượt qua tất cả và có thể bắt đầu khóa đào tạo nghề ở Đức. Cho dù con đường sang Đức còn lắm chông gai Diệu cũng không bao giờ thay đổi quyết định vì hơn ai hết Diệu hiểu rõ nghề lái tàu đích thực là sự lựa chọn đúng nhất cho mình.

Buổi phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Việt và có thể xem tại đây.

 

Đồng tài trợ bởi

AMIF © AMIF