Các khóa học chuẩn bị
Để hòa nhập thành công

HAN Kurse © Viện Goethe Hà Nội

Dự án „Tiền hội nhập cho khu vực Đông Nam Á“của Viện Goethe hướng đến những người muốn di cư đến Đức vì lí do nghề nghiệp và cá nhân. Chúng tôi trang bị cho các bạn nhập cư những kiến thức cần thiết về văn hóa, đất nước, con người cũng như một trình độ tiếng Đức tốt. Có rất nhiều chương trình học bổ trợ phong phú và đa dạng để giúp các bạn hội nhập thành công trên đất Đức.

Vorstellungsgespräch Ảnh (cắt): #262486 © Colourbox

Workshops
Hồ sơ xin việc và phỏng vấn

Đồng tài trợ bởi

AMIF © AMIF