Chiến lược học tập và giờ học bổ trợ
Tư vấn về phương pháp học

HAN AMIF Lernberatung © Goethe-Institut Hanoi

Học là một công việc khá vất vả, đặc biệt là học tiếng Đức. Ngữ pháp và phát âm rất khó, từ vựng phức tạp (động từ tách ghép, danh từ yếu), những yếu tố này đôi khi làm cho việc học tiếng Đức trở nên không vui vẻ lắm, nếu bạn không biết cách học cho đúng. Làm thế nào để vượt qua những rào cản này để có thể học hiệu quả hơn? Bạn muốn hỏi về các chiến lược học tập chung hay về những thách thức của bản thân trong quá trình học? Hãy đăng ký tham gia các buổi tư vấn về phương pháp học của chúng tôi để được chăm sóc bởi đội ngũ giáo viên và những người chấm thi dày dặn kinh nghiệm.

Trong các buổi hội thảo về phương pháp học của chúng tôi các bạn sẽ biết:

  • Có những kiểu người học nào? Cách để xác định bạn thuộc kiểu người học nào?
  • Những phương pháp học nào phù hợp với bạn?
  • Các chương trình bổ trợ để luyện tập và tự học
  • Cách quản lý thời gian học tập 
Sau giờ học tiếng Đức trên lớp, các bạn không hề bị bỏ rơi. Sẽ có các lớp học bổ trợ cho các bạn, ở đó giáo viên của chúng tôi tận tình giúp đỡ hướng dẫn các bạn làm bài tập, giúp các bạn tìm ra những điểm yếu của mình trong các kỹ năng ví dụ như kỹ năng nói, hay viết.

 

Các khóa học chuẩn bị khác

Đồng tài trợ bởi

Kofinanziert von der Europäoschen Union