Dịch vụ cho cán bộ thư viện

Chúng tôi cộng tác với các thư viện, các tổ chức thư viện, các cơ sở đào tạo và tổ chức thư viện trong và ngoài nước Đức, nhằm hỗ trợ việc đối thoại và trao đổi kiến thức chuyên ngành.

Liên hệ

Theo dõi chúng tôi trên

Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với

Hãy cho chúng tôi biết sau vài phút điều bạn quan tâm và cách chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.