Đăng ký khóa học bán cấp tốc trực tuyến

Bạn hãy điền thông tin vào đơn đăng ký
Các mục có dấu * là bắt buộc.

Lựa chọn khóa học

Hãy lựa chọn ngày học theo trình độ tiếng Đức của bạn

Thông tin cá nhân (vui lòng viết tiếng Việt có dấu)

Hãy dùng dấu chấm, không dùng dấu gạch chéo / (ví dụ: 04.01.1982)

Để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu số điện thoại di động thứ nhất của bạn không gọi được.

* bắt buộc
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to kurse-hanoi@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy