Tìm khoá học Lịch học và học phí

Dịch vụ và định hướng khách hàng đảm bảo thành công Ảnh: Viện Goethe Hà Nội

Đăng ký các khóa học tại viện Goethe Hà Nội

Khóa cấp tốc

8 tuần
3 buổi/tuần
(150 phút mỗi ngày)
Tổng 80 tiết học
Tối đa 18 học viên

Khóa siêu tốc

8 tuần
5 buổi/tuần
(5 tiết/buổi)
200 tiết
Tối đa 18 học viên

Khóa tiêu chuẩn

12 tuần
2 buổi/tuần
(165 phút mỗi ngày)
Tổng 80 tiết học
Tối đa 18 học viên

Khóa nhập cư (SD1)

12 tuần
5 buổi/tuần
(180 phút mỗi ngày)
Tổng 240 tiết học
Trình độ tiếng Đức: A1
Tối đa 18 học viên

Khóa học cho thiếu niên (12-15 tuổi)

12 tuần
Hai buổi/ tuần, mỗi buổi 150 phút
80 tiết học
Trình độ: A1.1; A1.2; A2.1; A2.2
​Tối đa 18 học viên/ lớp

Đăng ký các khóa học trực tuyến

Liên hệ

Phòng ngôn ngữ tại Hà Nội
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84 24 32004494
kurse-hanoi@goethe.de