Xác nhận đăng ký
Thi tiếng Đức

Cảm ơn Quý vị đã đăng ký thi!

Quý vị vui lòng chờ xác nhận của viện Goethe Hà Nội trước khi tiến hành chuyển khoản lệ phí thi. Viện Goethe Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với mọi chuyển khoản được thực hiện khi chưa có xác nhận của viện Goethe Hà Nội.