Thông tin khác
2018

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B2

Kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 đã được cải tiến. Bạn có thể tham dự kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 dạng cũ trên toàn thế giới cho đến 31.12.2018 và tại một số trung tâm thi cho đến 31.07.2019. Bạn hãy tìm hiểu thông tin tại trung tâm thi của bạn.

Từng bước một: các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 bao gồm các phần thi Đọc, Nghe, Viết và Nói (phần nói thi theo cặp đôi hoặc thi riêng lẻ).
Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản khác nhau như thông báo, các mẩu trích từ catalog, các văn bản của sách chuyên môn, các bình luận, đánh giá và báo cáo và giải quyết các bài tập liên quan. Bạn điền từ thiếu vào một bài viết.

Thời gian thi: 80 phút

Viết

Bạn thể hiện ý kiến về một bài báo hay một bài viết ngắn trên internet và sửa một bức thư.

Thời gian thi: 80 phút

Nghe

Bạn nghe các cuộc nói chuyện, các cuộc điện thoại và sau đó chỉnh sửa hoặc điền những gì đã nghe thấy và sắp xếp câu phù hợp. Ngoài ra bạn nghe một cuộc phỏng vấn về một chủ đề xã hội mang tính thời sự và giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: khoảng 30 phút

Nói

Trong phần 1, bạn trình bày quan điểm về một văn bản ngắn. Sau đó bạn nói chuyện với bạn cùng thi để đưa ra một quyết định hay tìm ra một giải pháp.

Thời gian thi: 10 hoặc 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat B2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn.
 
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Goethe-Zertifikat B2 thích hợp cho độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Để đạt Goethe-Zertifikat B2 thí sinh cần có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp B2 của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học từ 600 đến 800 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.