Lịch thi tại Hà Nội

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Tổng quan về các kỳ thi tại Hà Nội

LỆ PHÍ THI
VND 1.500.000,- (Học viên viện Goethe)
VND 2.000.000,- (Thí sinh tự do)

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
04.- 05.08.2020 27.07.2020 22.07.2020
15.-16.09.2020 07.09.2020 01.09.2020
13.-14.10.2020 05.10.2020 30.09.2020
10.-11.11.2020 02.11.2020 28.10.2020
08.-09.12.2020 26.11.2020 23.11.2020
LỆ PHÍ THI
VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi trực tiếp hạn cuối đăng ký thi online
04.- 05.08.2020 27.07.2020 22.07.2020
15.-16.09.2020 07.09.2020 01.09.2020
13.-14.10.2020 05.10.2020 30.09.2020
10.-11.11.2020 02.11.2020 28.10.2020
08.-09.12.2020 26.11.2020 23.11.2020
LỆ PHÍ THI
Học viên viện Goethe:
3.000.000 VND / 4 kỹ năng
800.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

LỊCH THI
NGÀY THI HẠN CUỐI
ĐĂNG KÝ
TRỰC TIẾP
HẠN CUỐI
ĐĂNG KÝ
ONLINE
17.-21.08.2020 07.08.2020 04.08.2020
08.-11.09.2020 28.08.2020 25.08.2020
22.-25.09.2020 14.09.2020 09.09.2020
06-09.10.2020 28.09.2019 23.09.2019
20.-23.10.2020 12.10.2020 07.10.2020
03.-06.11.2020 26.10.2020 21.10.2020
17.-20.11.2020 09.11.2020 04.11.2020
01.-04.12.2020 23.11.2020 18.11.2020
15-18.12.2020 27.11.2020 24.11.2020
LỆ PHÍ THI
Học viên viện Goethe:
3.500.000 VND / 4 kỹ năng
1.000.000 VND / 1 kỹ năng

Thí sinh tự do:
4.000.000 VND / 4 kỹ năng
1.200.000 VND / 1 kỹ năng

LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
06.-07.08.2020 29.07.2020 24.07.2020
17.-18.09.2020 09.09.2020 04.09.2020
15.-16.10.2020 07.10.2020 02.10.2020
12.-13.11.2020
(Chỉ thi Kỹ năng Nghe và Đọc)
04.11.2020 30.10.2020
10.-11.12.2020 26.11.2020 23.11.2020
LỆ PHÍ THI
3.800.000 VND (Học viên viện Goethe)
4.300.000 VND (Thí sinh tự do)
 
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối
đăng ký
trực tiếp
Hạn cuối
đăng ký
online
06.-07.08.2020 29.07.2020 24.07.2020
15.-16.10.2020 07.10.2020 02.10.2020
10.-11.12.2020 26.11.2020 23.11.2020

Liên hệ

Chị Lê Thị Bích Hà
Anh Nguyễn Mạnh Cường
Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
56 – 58 - 60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
Fax: +84 24 37342254
pruefungen-hanoi@goethe.de