Các đối tác và các nhà tài trợ

Goethe-Institut Các đối tác và các nhà tài trợ Ảnh: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Nhà tài trợ

Viện Goethe Việt Nam xin cảm ơn sự ủng hộ hào phóng của các nhà tài trợ sau đây:

Công ty Mercedes-Benz Ltd., chi nhánh Việt Nam

Công ty Siemens AG, chi nhánh Việt Nam

Hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines

Quý vị cũng muốn tài trợ cho các hoạt động của Viện Goethe Hà Nội? Xin hãy liên hệ với ông Wilfried Eckstein - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội.