ONLINE-FORMULAR

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc thực tập tại viện Goethe Hà Nội và cảm ơn đơn xin thực tập của bạn!

Xin bạn kiên nhẫn: chúng tôi sẽ lựa chọn các bạn phù hợp sau khi hạn nộp đơn xin thực tập kết thúc. Bạn sẽ nhận được xác nhận của chúng tôi trong 2 tuần sau. Nếu lịch này không phù hợp với kế hoạch cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chị Đặng Thu Hà (xem thông tin liên hệ bên cột bên phải)

Xin cảm ơn sự thông cảm của bạn và xin gửi tới bạn lời chào trân trọng!