Đăng ký thực tập trực tuyến - Hà Nội - Viện Goethe Hà Nội - Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đăng ký thực tập trực tuyến
Hà Nội

Cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng ký vị trí thực tập tại Viện Goethe.
Chúng tôi đã đưa đơn ứng tuyển của bạn vào hệ thống của chúng tôi. Do số lượng đơn ứng tuyển cao, chúng tôi cần thời gian xử lý hồ sơ và sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
Rất mong bạn thông cảm và kiên nhẫn.