Đăng ký học và thi tiếng Đức
tại Tp. Hồ Chí Minh

Học tiếng Đức tại Viện Goethe TP.HCM Photo: Goethe-Institut Ho Chi Minh City

Bạn muốn học tiếng Đức hoặc cần một chứng chỉ được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Đức, vui lòng đăng ký đăng ký theo mẫu bên dưới để chúng tôi có thể tư vấn hoặc đăng ký chính xác cho các bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Đối với các khóa bắt đầu A1.1, A1 hay lớp Nhập cư (SD1), các bạn phải đăng ký lịch hẹn đóng tiền.

Nếu các bạn học viên ở trung tâm khác hay đã tạm ngưng học tiếng Đức tại Viện Goethe hơn 6 tháng muốn đăng ký các khóa từ A1.2 trở lên, vui lòng đăng ký kiểm tra xếp lớp.