Đăng ký học cho các khóa
A1.1, A1 hoặc Nhập cư SD1

Để tránh mất thời gian chờ đóng tiền hay đến đăng ký nhưng đã hết chỗ, các bạn vui lòng đăng ký lịch hẹn đóng tiền. Mong các bạn thông cảm!

Vui lòng không gõ trực tiếp mà lựa chọn trên bảng ngày tháng.

Để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu số điện thoại di động thứ nhất của bạn không gọi được.

Thông tin của bạn sẽ được ghi nhận vào danh sách chờ. Trong vòng 48 giờ (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ), chúng tôi sẽ liên hệ khi có thể sắp xếp được chỗ học cho bạn.
 

* bắt buộc
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to Sprache-Saigon@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy