Đăng ký kiểm tra xếp lớp
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu các bạn học viên ở trung tâm khác hay đã tạm ngưng học tiếng Đức tại Viện Goethe hơn 3 tháng muốn đăng ký các khóa từ A1.2 trở lên, vui lòng đăng ký kiểm tra xếp lớp.
Việc kiểm tra xếp lớp này giúp các bạn nắm rõ hơn về khả năng tiếng Đức của chính bạn cũng như giúp chúng tôi có sự giảng dạy tốt nhất.

* bắt buộc
When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to Sprache-Saigon@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy