Goethe-Zertifikat B2

Bạn muốn ...

  • chuẩn bị học đại học ở Đức
  • chứng nhận trình độ tiếng Đức nâng cao khi tham gia đăng tuyển xin chỗ làm.
  • chuẩn bị cho công việc trong ngành y tế tại Đức.
  • chứng nhận kết quả học tập của bạn ở trình độ cấp B2.
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận.

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên và người lớn. Kỳ thi chứng nhận trình độ tiếng nâng cao và tương đương với trình độ cấp 4 (B2) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • hiểu được những nội dung chính của các văn bản ở dạng phức tạp hơn về những chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng; cũng có thể hiểu những thảo luận chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.
  • giao tiếp một cách tự nhiên và trôi chảy mà không gây khó khăn đáng kể cho cả hai bên khi nói chuyện với người bản ngữ.
  • diễn đạt rõ ràng và cặn kẽ ý tưởng về nhiều chủ đề khác nhau; có thể lý giải quan điểm về một vấn đề thời sự và nêu lên những điểm mạnh và điểm yếu của các giải pháp khác nhau.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài tập ôn luyện online ở dạng mở và mang tính tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 xem chi tiết tại đây.